Მოხმარების პირობები

1. ინტელექტუალური საკუთრება.

სერვისი, საიტი და ყველა ინფორმაცია ან / და შინაარსი, რომელსაც საიტზე ხედავთ, გისმენთ ან სხვაგვარად განიცდით გამოცდილებას ("შინაარსი") დაცულია ჩინეთის და საერთაშორისო საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნის და სხვა კანონებით და ეკუთვნის საკვანძო კომპონენტებს. com ან მისი მშობელი, პარტნიორები, შვილობილი კომპანიები, შემოწირულებები ან მესამე მხარეები. Key-Component.com გთავაზობთ თქვენს პირად, არასასურველი ტრანსფერულ, არაექსკლუზიურ ლიცენზიას საიტის, სერვისისა და შინაარსის გამოყენების შესახებ, რომ დაბეჭდოთ, ჩამოტვირთოთ და შეინახოთ ნაწილები. თქვენ მიერ არჩეული შინაარსი, იმ პირობით, რომ თქვენ: (1) გამოიყენეთ მხოლოდ შინაარსის ეს ასლები თქვენი შიდა საქმიანი მიზნებისთვის ან თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის; (2) არ დააკოპირეთ ან განათავსოთ შინაარსი რომელიმე ქსელურ კომპიუტერში ან შინაარსის გადაცემა, დისტრიბუცია ან გადაცემა ნებისმიერ მედიაში; (3) არ შეცვალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი რაიმე ფორმით,ან წაშალეთ ან შეცვალეთ რაიმე საავტორო უფლებების ან სასაქონლო ნიშნის ცნობა. ნებისმიერი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალის გადაცემა თქვენზე გადაცემული უფლება არ მოგცეთ უფლება, სათაური ან ინტერესი გადაეცათ ამ ლიცენზიის შედეგად. Key-Component.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს ნებისმიერ შინაარსში. ჩამოტვირთვის საიტიდან, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას, რომლითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ პირადი შინაარსი, როგორც ეს მოცემულია აქ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მხრიდან წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, რაც ნებადართულია მოქმედი კანონით. თქვენ არ შეგიძლიათ ააწყოთ ეს გვერდები ან ამ საიტის სხვა გვერდები სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. თქვენ არ შეგიძლიათ აკავშიროთ საიტის „ღრმა ბმულები“, ანუ შექმნათ ამ ბმულები საიტი, რომელიც გვერდის გვერდის ან საიტის სხვა ნაწილების გვერდის ავლით, წერილობითი ნებართვის გარეშე.ნებისმიერი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალის უფლება არ მოგცეთ უფლება, წოდება და ინტერესი გადაეცემა ამ ლიცენზიის შედეგად. Key-Component.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებას ნებისმიერ შინაარსში, რომელსაც თქვენ ჩამოტვირთავთ საიტიდან, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შინაარსი, როგორც ეს მოცემულია წინ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე, სავაჭრო ნიშნის მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონით დაშვებული. ან შექმენით საწყისი გვერდი ან ამ საიტის ნებისმიერი სხვა გვერდი რომელიმე სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საიტს "ღრმა ბმულებს", ანუ შექმნათ ბმულები ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით მთავრდება ან სხვა გვერდებზე. საიტი წერილობითი ნებართვის გარეშე.ნებისმიერი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალის უფლება არ მოგცეთ უფლება, წოდება და ინტერესი გადაეცემა ამ ლიცენზიის შედეგად. Key-Component.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებას ნებისმიერ შინაარსში, რომელსაც თქვენ ჩამოტვირთავთ საიტიდან, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შინაარსი, როგორც ეს მოცემულია წინ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე, სავაჭრო ნიშნის მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონით დაშვებული. ან შექმენით საწყისი გვერდი ან ამ საიტის ნებისმიერი სხვა გვერდი რომელიმე სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. თქვენ არ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საიტს "ღრმა ბმულებს", ანუ შექმნათ ბმულები ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით მთავრდება ან სხვა გვერდებზე. საიტი წერილობითი ნებართვის გარეშე.სათაური ან ინტერესი ნებისმიერი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალის გადაცემისათვის გადაეცემა თქვენ ამ ლიცენზიის შედეგად. Key-Component.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს ნებისმიერი საიტის მიერ გადმოწერილი შინაარსით, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას თქვენთვის. გამოიყენეთ აქ მოცემული შინაარსით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გვხვდება მთელ საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონით, როგორც ეს ნებადართულია. თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ "ღრმა ბმულები" საიტს, ანუ შექმნათ ბმული ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით ან გვერდის სხვა ნაწილების გვერდის ავლით. წერილობითი ნებართვა.სათაური ან ინტერესი ნებისმიერი გადმოწერილი შინაარსის ან მასალის გადაცემისათვის გადაეცემა თქვენ ამ ლიცენზიის შედეგად. Key-Component.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს ნებისმიერი საიტის მიერ გადმოწერილი შინაარსით, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას თქვენთვის. გამოიყენეთ აქ მოცემული შინაარსით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გვხვდება მთელ საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონით, როგორც ეს ნებადართულია. თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ "ღრმა ბმულები" საიტს, ანუ შექმნათ ბმული ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით ან გვერდის სხვა ნაწილების გვერდის ავლით. წერილობითი ნებართვა.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს ნებისმიერი შინაარსით, რომელსაც თქვენ ჩამოტვირთავთ საიტის მხრიდან, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას, რომ ამ შინაარსით პირადი სარგებლობისთვის გამოიყენოთ აქ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე. საიტი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მხრიდან წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, რაც მოქმედი კანონით არის ნებადართული. თქვენ არ შეგიძლიათ ააწყოთ ეს ვებ – გვერდი ან ამ საიტის სხვა გვერდი ნებისმიერ სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. ღრმა ბმულები "საიტზე, ანუ შექმენით ბმულები ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით მთავრდება გვერდის ან საიტის სხვა ნაწილების შესახებ, წერილობითი ნებართვის გარეშე.com იტოვებს სრულ სათაურს და ინტელექტუალური საკუთრების სრულ უფლებებს ნებისმიერი შინაარსით, რომელსაც თქვენ ჩამოტვირთავთ საიტის მხრიდან, ექვემდებარება ამ შეზღუდულ ლიცენზიას, რომ ამ შინაარსით პირადი სარგებლობისთვის გამოიყენოთ აქ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გამოჩნდება მთელ საიტზე. საიტი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მხრიდან წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, რაც მოქმედი კანონით არის ნებადართული. თქვენ არ შეგიძლიათ ააწყოთ ეს ვებ – გვერდი ან ამ საიტის სხვა გვერდი ნებისმიერ სხვა ვებ – გვერდზე ან ვებ – გვერდზე. ღრმა ბმულები "საიტზე, ანუ შექმენით ბმულები ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით მთავრდება გვერდის ან საიტის სხვა ნაწილების შესახებ, წერილობითი ნებართვის გარეშე.თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გვხვდება მთელს საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონით დაშვებული. თქვენ არ შეგიძლიათ ააწყოთ ეს სახლები, დააბანქროთ ან ჩარჩოთი შექმნათ საწყისი გვერდი ან ამ საიტის სხვა გვერდები. ნებისმიერი სხვა ვებ – გვერდი ან ვებ – გვერდი. თქვენ ვერ დაუკავშირდებით საიტს "ღრმა ბმულებს", ანუ შექმნით ბმულებს ამ საიტთან, რომელიც გვერდის ავლით ან საიტის სხვა ნაწილებს გვერდს უვლის, წერილობითი ნებართვის გარეშე.თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ნიშანი ან ლოგო, რომელიც გვხვდება მთელს საიტზე, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე, გარდა მოქმედი კანონით დაშვებული. თქვენ არ შეგიძლიათ ააწყოთ ეს სახლები, დააბანქროთ ან ჩარჩოთი შექმნათ საწყისი გვერდი ან ამ საიტის სხვა გვერდები. ნებისმიერი სხვა ვებ – გვერდი ან ვებ – გვერდი. თქვენ ვერ დაუკავშირდებით საიტს "ღრმა ბმულებს", ანუ შექმნით ბმულებს ამ საიტთან, რომელიც გვერდის ავლით ან საიტის სხვა ნაწილებს გვერდს უვლის, წერილობითი ნებართვის გარეშე.შექმენით ბმულები ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით მთავრდება გვერდის ან საიტის სხვა ნაწილების წერილობითი ნებართვის გარეშე.შექმენით ბმულები ამ საიტზე, რომელიც გვერდის ავლით მთავრდება გვერდის ან საიტის სხვა ნაწილების წერილობითი ნებართვის გარეშე.

 

2. გარანტიების გაცემა.

Key-Component.com არ გამოხატავს გარანტიას ან წარმოდგენებს რაიმე პროდუქტთან მიმართებაში, ან საიტთან, მომსახურებასთან ან შინაარსთან მიმართებაში.Key-Component.com პირდაპირ ითვალისწინებს ყველა გარანტიას ნებისმიერი სახის, ექსპრესიული, გულისხმობს, ნორმატიულ ან სხვაგვარად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ სავაჭრო ობიექტის გარანტიით, კონკრეტული მიზნისთვის, ფიტნესთვის და რაიმე სახის დარღვევით, პროდუქტთან, საიტთან, მომსახურებასთან და შინაარსთან დაკავშირებით. Key- Component.com არ იძლევა გარანტიას რა საიტის ან სამსახურის მიერ შესრულებული ფუნქციები იქნება შეუფერხებელი, დროულად, უსაფრთხო ან შეცდომის გარეშე, ან რომ აღმოიფხვრას საიტის ან მომსახურების დეფექტები. Key-Component.com არ იძლევა შინაარსის სისწორეს ან სისრულეს. ან რომ შინაარსი შეიცვალოს შეცდომები. საიტი,მომსახურება და შინაარსი მოცემულია "როგორც არის" და "როგორც არის შესაძლებელი" საფუძველზე.

Key-Component.com– ზე სტუმრების IP მისამართები პერიოდულად განიხილება და ანალიზდება მონიტორინგის მიზნით, და მხოლოდ ჩვენი ვებ – გვერდის გაუმჯობესების მიზნით, და ისინი არ იქნება გაზიარებული Key-Component.com– ის გარეთ.

ვებ – გვერდის მონახულების დროს შეიძლება მოგთხოვოთ საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი და მისამართების გადაზიდვა / გადასახადის გადახდა) .ეს ინფორმაცია შეგროვებულია ნებაყოფლობით საფუძველზე — და მხოლოდ თქვენი თანხმობით.

 

3. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.

არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი მყიდველის ან მესამე მხარისათვის მყიდველისთვის ან მესამე მხარისათვის ნებისმიერი ირიბი, შემთხვევითი, განსაკუთრებული, შედეგობრივი, სადამსჯელო ან სამაგალითო ზიანის ანაზღაურებისა (მათ შორის, დაკარგვის გარეშე შეზღუდვის გარეშე მოგების დაკარგვის, დანაზოგის დაკარგვის ან ბიზნეს შესაძლებლობის დაკარგვის შემთხვევაში). (I) ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც უზრუნველყოფს Key-Component.com– ს, ან მისი გამოყენების უუნარობის გამოყენებას; (II) საიტის, მომსახურების, ან გამოყენების უნარს ან გამოყენების უნარს. ან შინაარსი, (III) საიტის მეშვეობით ჩატარებული ან მისი საშუალებით ნებისმიერი გარიგება; (IV) საიტის, მომსახურების ან / და შინაარსის შეცდომების, შეცდომების ან სხვა უზუსტობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია; (V) უნებართვო წვდომა ან თქვენი გადაცემის ან მონაცემების ალიტრირება, (VI) საიტზე ან სამსახურზე მესამე მხარის განცხადებები ან ქცევა; (VII) პროდუქტთან, საიტზე, ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით.მომსახურება ან შინაარსი, თუნდაც Key-Component.com- სთვის მიეთითათ ინფორმაცია ასეთი ზიანის ანაზღაურების შესახებ.

Key-Component.com– ის ერთადერთი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა პროდუქტის დეფექტების შესახებ, Key-Component.com– ის ვარიანტის თანახმად, შეცვლის ასეთ დეფექტურ პროდუქტს ან ანაზღაურებს მომხმარებლის მიერ გადახდილ თანხას, შესაბამისად, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს Key-Component.com– ის პასუხისმგებლობა. მყიდველის შესყიდვის ფასი. ზემოხსენებული საშუალება ექვემდებარება მყიდველის წერილობით შეტყობინებას დეფექტისა და დეფექტური პროდუქტის დაბრუნების შესახებ, შეძენისას სამოცი (60) დღის განმავლობაში. ზემოხსენებული წამალი არ ვრცელდება იმ პროდუქტებზე, რომლებიც ბოროტად გამოიყენეს (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე სტატიკური) გამონადენი), უგულებელყოფა, შემთხვევის ან მოდიფიკაცია, ან პროდუქტებზე, რომლებიც შეიკრიბნენ ან შეცვლილია შეკრების დროს, ან სხვაგვარად არ შეუძლიათ შესამოწმებლად. თუ უკმაყოფილო ხართ საიტის, მომსახურების, შინაარსის ან გამოყენების პირობებით. ,თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური წამალია საიტის გამოყენების შეწყვეტა. თქვენ საიტის გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ, რომ საიტის გამოყენებას თქვენი ერთადერთი საფრთხე ემუქრება.